Regulamin usługi “Twoja bramka sms”

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji i warunki korzystania z usługi “Twoja bramka sms” w ramach portalu Biznesindex. Warunkiem korzystania ze świadczonych usług jest akceptacja poniższego Regulaminu. Promocja usługi “Twoja bramka sms” trwa od 1 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku.

 1. Użytkownik serwisu to osoba, która korzysta z usługi Twoja bramka sms” w ramach portalu Biznesindex.
 2. Administratorem serwisu jest firma: 4Kprojekt sp. z o.o., NIP: 782-25-21-102, KRS: 0000384000.
 3. Usługa “Twoja bramka sms” jest częścią zakupionego pakietu w ramach portalu Biznesindex.
 4. Użytkownik może zalogować się wykorzystując do tego swoje konto w w/w portalu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów dziennych wysyłanych przez użytkownika wiadomości SMS. Limity te będą odnawiane codziennie o 9 rano. Usługa dostepna jest w godzinach 8-16 w dni robocze.
 6. Użytkownik na własną odpowiedzialność zobowiązuje się korzystać z usługi “Twoja bramka sms” zgodnie z obowiązującym prawem i normami społecznymi.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości korzystania z serwisu Użytkownikowi nieprzestrzegającemu postanowień Regulaminu.
 8. Administrator w trakcie trwania promocji przechowuje historię oraz treści wiadomości wysłanych przez użytkownika.
 9. Serwis Biznesindex nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez jej Użytkowników.
 10. Użytkownik będzie identyfikowany po danych pochodzących z jego konta w portalu Biznesindex.
 11. Administrator dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe działanie usługi “Twoja bramka sms” oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.
 12. Wszelkie problemy techniczne związane z działaniem usługi można zgłaszać Administratorowi poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Biznesindex.
 13. Administrator, nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, a także za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikłe z przyczyn technicznych oraz za inne okoliczności niezależne od Aministratora.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie i zakresie.

Korzystając z serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności oraz wyraża zgodę na zawarte w nim postanowienia.

Logowanie do panelu

Wszelkie prawa zastrzeżone biznesindex.pl